• Terminarz rekrutacji

     • 15.05-21.06.2024
      • od 15 maja do 21 czerwca 2024 (godz.15.00)

       od 15 maja do 21 czerwca 2024 (godz.15.00)

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (w zakładce rekrutacja: dokumenty do pobrania).

     • 21.06-5.07.2024
      • od 21 czerwca do 5 lipca 2024 (15.00)

       od 21 czerwca do 5 lipca 2024 (15.00)

       Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaswiadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     • 11.07.2024
      • 11 lipca 2024

       11 lipca 2024

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     • 12-16.07.2024
      • od 12 do 16 lipca 2024 (15.00)

       od 12 do 16 lipca 2024 (15.00)

       Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     • 17.07.2024
      • 17 lipca 2024

       17 lipca 2024

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     • 1-19.08.2024
      • Nabór dodatkowy: terminy

       Nabór dodatkowy: terminy

       1-5.08.2024 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

       12.08.2024 - podanie do wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

       12-14.08.2024 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

       19.08.2024 - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze dodatkowym.