• Terminarz rekrutacji

     • 17.05-21.06.2021
      • od 17 maja do 21 czerwca (godz.15.00)

       od 17 maja do 21 czerwca (godz.15.00)

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.

     • 25.06-14.07.2021
      • od 25 czerwca do 14 lipca (15.00)

       od 25 czerwca do 14 lipca (15.00)

       Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaswiadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

     • 2.06.2021
      • 2 czerwca

       2 czerwca

       Próba sprawności kandydatów do klasy sportowej.

     • 22.07.2021
      • 22 lipca

       22 lipca

       Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      • od 23 do 30 lipca (15.00)

       od 23 do 30 lipca (15.00)

       Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

     • 2.08.2021
      • 2 sierpnia

       2 sierpnia

       Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.