I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

   KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Administrator

Administratorem danych uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 21 68 lub 95 755 91 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe uczniów / rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm..), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • 6 ust. 1 lit. e RODO gdy niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • 9 ust. 2 lit. c gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  • 6 ust 1 pkt a RODO, tj. na podstawie zgody, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych uczniom/ rodzicom/opiekunom prawnym formularzach.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym i oświatowym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda jest dobrowolne. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe.

 

 

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

525195
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
520
653
21097
525195

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY