I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

Współpracując z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej I Liceum rozszerzyło ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wprowadzono w życie projekt, który swym zasięgiem objął młodzież wszystkich klas, gdyż proponowane zajęcia dotykały różnych dziedzin nauki i sztuki.
Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja był to projekt unijny, którego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Został on wdrożony w 21 szkołach województwa lubuskiego, wśród których było I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie. Jego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz uczniowie specjalistycznego ośrodka szkolenia wychowawczego. Bezpośrednia pomoc została udzielona 3700 uczniom objętych pracą w projekcie. W naszej szkole wzięło w nim udział ponad 200 osób.

W ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans II zaproponowaliśmy uczniom naszego liceum zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów:

 • język polski – 3 grupy,
 • język angielski – 2 grupy,
 • język niemiecki – 2 grupy,
 • matematyka – 2 grupy,
 • fizyka,
 • chemia,
 • geografia,
 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • doradztwo zawodowe,
 • informatyka,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • koło dziennikarskie.

Uczniowie nasi zostali także objęci wsparciem pedagoga szkolnego.

Organizowane przez nas koła zainteresowań miały za zadanie przede wszystkim przygotować młodzież do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego oraz do konkursów z różnych dziedzin. Chcieliśmy także rozwijać ich rozliczne talenty. Poprzez organizowanie zajęć metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technik multimedialnych uczestnicy projektu mogli doskonalić umiejętności kluczowe z różnych dyscyplin. Na zajęciach językowych można było kształcić umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielski i niemieckim. Realizacja tego projektu umożliwiła uczniom wyrównanie szans i możliwości edukacyjnych oraz artystycznych, zapoznała z tym, co dotąd było obce, a rozszerzyła, to co było znane w węższym zakresie.
Wszystkim uczniom oferowaliśmy także doradztwo zawodowe i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Miała ona pomóc tym, którzy mają problemy w nauce lub są zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Poprzez te działania przeciwdziałaliśmy także patologiom społecznym.
Rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym miało za zadanie poinformować uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Autorzy projektu
Danuta Baranowska
Iwona Gregorek

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

525229
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
554
653
21131
525229

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY