I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

Projekt realizowany był od listopada 2009r. do października 2011r. przez uczniów jednej z klas pierwszych – klasy akademickiej. Uczniowie ci ponadto byli objęci eksperymentem pedagogicznym zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ramach tego projektu młodzież z KMF będzie miała możliwość uczestniczyć w 13 Wykładach Otwartych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po wykładach natomiast brali udział w zajęciach laboratoryjnych w pracowni fizycznej, gdzie pracując na nowoczesnym sprzęcie wykonywali pomiary fizyczne, a następnie je opracowywali pod okiem pracowników naukowych UAM. Druga grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach z astronomii, w czasie których uczyli się dokonywać obserwacji, wykonywać zdjęcia obiektów astronomicznych. Najważniejszym atutem były zajęcia praktyczne, w czasie których uczniowie mają kontakt z nowoczesną aparaturą pomiarową i obserwacyjną.
Beneficjenci Klubu Miłośników Fizyki w ramach zajęć dodatkowych w naszej szkole mogli skorzystać z:

  • 220 godzin zajęć doświadczalnych z fizyki oraz praktycznych z astronomii,
  • 32 godzin zająć z chemii,
  • 32 godzin zająć z biologii,
  • 32 godzin zająć z geografii,
  • 144 godzin zająć z technologii informatycznej.

W celu zapoznania uczestników projektu z problemami współczesnej energetyki oraz aspektami ochrony środowiska na wiosnę 2010 roku zaplanowano wycieczkę, w czasie której uczniowie zobaczyli elektrownie wodne, cieplne oraz wiatrowe w Tymieniu i Zagórzu. Zwiedzano również  Instytut Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą.
W trakcie wycieczki zbadane zostało powietrze, gleba i woda w pobliżu zwiedzanych elektrowni, wyniki badań zostały po powrocie porównane z ekspertyzą tych samych parametrów z okolic Sulęcina. Podsumowaniem wyjazdu była prezentacja multimedialna "Perspektywy energetyczne Polski", w której zostały wykorzystane wyniki przeprowadzonych analiz.
We wrześniu 2010r. odbyły się w naszej szkole cykle wykładów połączonych z pokazami doświadczeń fizycznych przeprowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu. Tematykę wykładów dobrano tak, aby uczeń mógł wybrać najbardziej interesujące go zajęcia, bez konieczności uczestnictwa we wszystkich częściach cyklu. Kontynuacja wykładów z możliwością samodzielnego wykonywania doświadczeń przy użyciu najnowszej aparatury odbyła się dwukrotnie w marcu 2010 i 2011r na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu.
W maju 2010r. beneficjenci projektu mieli możliwość uczestnictwa w Poznańskim Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. Atrakcją dla nich była możliwość zwiedzenia pracowni demonstracyjnych, laboratoriów wydziału, uczestniczenia w wykładach połączonych z serią pokazów i doświadczeń.
Dzięki środkom pozyskanym z EFS pracownia fizyki naszej szkoły wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji projektu na kwotę 20000 zł, z których będą mogli korzystać wszyscy uczniowie. Z atrakcyjniejszych należy wymienić teleskop z systemem naprowadzania GOTO.
Całkowita kwota dofinansowania pozyskana w ramach działania IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyniosła 229 997,00zł.
Projekt „Klub Miłośników Fizyki” niewątpliwie podniósł jakość oferty edukacyjnej I LO w Sulęcinie, ukierunkował ją na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnił zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych matematyczno-przyrodniczych.

Autorzy projektu
Jerzy Baranowski
Danuta Baranowska

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.

525234
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
559
653
21136
525234

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY