I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekty Innowacyjne, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Celem głównym projektu jest pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski.

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy II b w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" wezmą udział w:

I. bezpłatnym badaniu i ocenie predyspozycji zawodowych ułatwiających uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego pod kierunkiem wykwalifikowanego doradcy zawodowego.

Test „Edukacja - zawód"
Elektroniczne narzędzie do oceny uwarunkowań edukacyjno-zawodowych uczniów ułatwiające podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego.
Kształtowanie u młodzieży umiejętności planowania własnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, obok przekazywania wiedzy ogólnej, powinno być kluczowym zadaniem liceów ogólnokształcących. Odpowiednie przygotowanie ucznia do dokonywania świadomego, odpowiedzialnego i trafnego wyboru kształcenia na poziomie studiów wyższych oraz do wyznaczania sobie adekwatnych celów zawodowych powinno być jednym z podstawowych działań podejmowanych przez nauczycieli, na każdym etapie edukacji, a w szczególności w liceum, gdy dokonywany jest wybór przedmiotów maturalnych.

II. prowadzeniu firmy symulacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Firma symulacyjna
Historia rozwoju gier symulacyjnych sięga tysięcy lat i dotyczy ich militarnych zastosowań. W dziedzinach cywilnych, początków rozwoju gier symulacyjnych można szukać w pierwszych dekadach wieku XX. Dzięki współczesnym technologiom informacyjnym, symulacje mają szerokie zastosowanie w dziedzinach takich jak: transport i logistyka, meteorologia, demografia, medycyna, rozrywka. Symulacje znalazły również zastosowanie w edukacji i szkoleniu zawodowym.
Symulacyjne gry decyzyjne i symulacyjne gry kierownicze zyskują popularność jako narzędzie nauczania na wszystkich poziomach edukacji, dotyczącej ekonomii, zarządzania i przedsiębiorczości.

Uczestnicząc w symulacyjnej grze decyzyjnej uczniowie:

  • poznają nowe obszary wiedzy oraz utrwalają je, poprzez konieczność ciągłego powtarzania ich w procesie podejmowania decyzji;
  • doskonalą rozumienie mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa, pojęć z zakresu zarządzania, poprzez konieczność ciągłej interpretacji sytuacji przedsiębiorstwa, konieczność dyskusji w grupie, prezentacji własnej opinii oraz argumentacji proponowanych decyzji;
  • analizują dostępne informacje, organizując je w kategorie, co pozwala lepiej przyswajać wiedzę oraz zrozumieć skomplikowany system jakim jest przedsiębiorstwo;
  • oceniają wartość dostępnych informacji oraz trafność proponowanych rozwiązań/decyzji;
  • integrują wiedzę z różnych obszarów w celu rozwiązania problemów przed jakimi stoi przedsiębiorstwo;
  • rozwijają i wzmacniają swoją gotowość do działania, podejmowania ryzyka i brania odpowiedzialności;
  • uczą się świadomie wykorzystywać własne doświadczenie (sukcesy i porażki) do doskonalenia własnego działania;
  • pracując zespołowo, doskonalą umiejętności społeczne (aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, kooperacji, akceptowania norm i zasad grupowych czy etycznych, zmiany opinii i zachowań pod wpływem nowych danych).

Symulacyjne gry decyzyjne mogą być traktowane jako metoda przyspieszonej nauki kompetencji osoby przedsiębiorczej. Nauka odbywa się w warunkach "laboratoryjnych" a nie poprzez konieczność doświadczania konsekwencji np. bankructwa pierwszej zakładanej firmy.

Odwiedza nas 215 gości oraz 0 użytkowników.

525212
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
537
653
21114
525212

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY