I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

W dniu 26 czerwca 2012 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ogłosił listę rankingowa projektów złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.1.2/2012 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt opracowany przez zespół: Pani Danuta Baranowska (I LO), Pani Agnieszka Czarnecka (ZSLiZ), Pani Iwona Grzegorek (I LO) oraz Pan Jerzy Baranowski (I LO) zatytułowany „Duet doskonały" na kwotę 418 000zł uzyskał pozytywną ocenę i rekomendację do dofinansowania.

Od listopada 2012 r. rozpoczyna się realizacja tego projektu w I Liceum Ogólnokształcącym, co przełoży się na podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej.

„Duet doskonały" to projekt, który w swoich założeniach zakłada dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas maturalnych i pozwoli im lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego. Zajęcia te będą realizowane we współpracy z wyższymi uczelniami: w I LO z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w ZSLiZ z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. Osiągnięcie pozytywnych wyników z egzaminu dojrzałości to możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej w I LO i ZSLiZ w Sulęcinie, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Wioletta Bartniak

Odwiedza nas 228 gości oraz 0 użytkowników.

525225
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
550
653
21127
525225

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY