I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

30 uczniów klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Sulęcinie otrzymało mini tablety w ramach realizacji projektu POKL pod nazwą „duet doskonały".

Od grudnia 2012 roku I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Sulęcinie realizuje projekt „Duet doskonały", którego głównych beneficjentem jest Starostwo Powiatu Sulęcińskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt przewiduje zajęcia dodatkowe dla 30 uczniów klas pierwszych rozwijające uzdolnienia matematyczno - przyrodnicze. Szkoła otrzyma zestaw przyrządów pomiarowych wspomaganych komputerowo do badań z fizyki i ekologii min. czujniki, sondy pomiarowe, mierniki, odczynniki do badań ekologicznych, elementy natężenia oporu i inne. Uczniowie klas pierwszych wezmą udział w 8 wykładach, min. w UAM w Poznaniu.

W ramach projektu 60 tegorocznych maturzystów otrzyma wsparcie w postaci zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów maturalnych. Szkoła zyska szereg pomocy dydaktycznych. Każdy nauczyciel pracujący w projekcie mógł zamówić pomoce dydaktyczne za kwotę tysiąca złotych. Gabinety lekcyjne wzbogacą się o słowniki, plansze, mapy, materiały dydaktyczne, lektury, filmy itp.

Nad uczestnikami projektu czuwa zespół wsparcia pedagogiczno-psychologicznego w osobach p. K. Ignatowicz i p. Weroniki Zaręby. Nad wyborem dalszej drogi edukacyjnej i kariery zawodowej czuwa doradca zawodowy p. J. Tamulewicz.

Wioletta Bartniak

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

525238
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
563
653
21140
525238

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY