I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie

Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-87/12
Tytuł projektu: Duet doskonały
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Powiat Sulęciński
Grupy docelowe: 180 beneficjentów ostatecznych/uczniów I Liceum Ogólnokształcącego  im A. Mickiewicza i Zespół Szkół Licealnych  i Zawodowych im. Unii Europejskiej   w Sulęcinie

Charakterystyka projektu

Cel ogólny projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej w I LO i ZSLiZ w Sulęcinie, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Cele szczegółowe:

 • rozwinięcie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych wśród zainteresowanych uczniów/uczennic („Z akademią na ty”);
 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów potrzebujących wsparcia w przygotowaniu  do  egzaminu maturalnego (zajęcia maturalne);
 • podniesienie kształcenia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, językiem niemieckim i językiem rosyjskim (zajęcia maturalne);
 • zwiększenie zakresu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego  dla maturzystów.

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
Beneficjent: Powiat Sulęciński
Koordynator główny projektu: Emilia Apanowicz, Wydział Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie     
Asystent koordynatora: Wioletta Bartniak, I LO im. A. Mickiewicza
Asystent koordynatora: Krzysztof Jacniacki, ZSLiZ im. Unii Europejskiej
Lektorzy: 41 nauczycieli (LO, ZSLiZ)

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1,2 - zajęcia pozalekcyjne „Z akademią na ty”

 • matematyka 8 uczniów/ennic
 • biologia 8 uczniów/ennic
 • fizyka 8 uczniów/ennnic
 • chemia 8 uczniow/ennic
 • informatyka 8 uczniów/ennic

Zadanie nr 3,4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych język polski, język niemiecki, język angielski, język rosyjski, geografia, matematyka, chemia, fizyka, biologia, historia, wos - we wszystkich grupach po 8 uczniów/ennic.

Harmonogram zajęć:

Zadanie nr 1,2 - zajęcia pozalekcyjne „ z akademia na ty” – (matematyka - 48 godzin, biologia,  chemia, fizyka – 40 godzin, informatyka 24 godziny x 8 uczniów/ennic);
Zadanie nr 3,4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego przedmiotów podstawowych i dodatkowych (wszystkie grupy po 32 godziny x 8 uczniów/ennic)
Zadanie nr 5 - zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe:

 • zajęcia z psychologiem -32 godziny na 2 szkoły (4 grupy po 8 godzin x 10 uczniów/ennic);
 • zajęcia z pedagogiem 32 godziny na dwie szkoły (4 grupy po 8 godzin x 10 uczniów/ennic);
 • zajęcia z doradcą zawodowym- 32 godziny na dwie szkoły (4 grupy po 8 godzin x 10 uczniów/ennic).

Autorzy projektu:
Danuta Baranowska
Jerzy Baranowski
Agnieszka Czarnecka

Asystent koordynatora: Wioletta Bartniak

Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.

525176
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
501
653
21078
525176

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY