I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Tradycja i nowoczesność 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna hala sportowa 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin
Siłownia na miarę XXI wieku 

O Szkole

Doradca zawodowy
mgr inż. Anna Bednarz

Gabinet nr 205

Obowiązuje: od 01.09.2019 r.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

 

8:00 - 11:45

8:00 - 9:30

8:00 - 8:45

9:45 - 10:30

12:30 - 13:45

 

 

 

 

Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)

Okres nauki w liceum jest czasem, w którym młodzież wchodzi w różne role społeczne oraz zdobywa nowe doświadczenia – zarówno w ramach systemu edukacji, jak i w czasie wolnym. Część osób planuje kontynuację nauki, część chce uczyć się dalej, a jednocześnie wejść na rynek pracy. Wielu młodych ludzi nie podejmuje ostatecznych decyzji co do swojej przyszłości, nie ukierunkowuje się w danym momencie, aby odsunąć jak najdalej moment wyboru konkretnego kierunku rozwoju kariery. Bywa, że absolwenci boją się wkroczyć na rynek pracy, ponieważ nie mają dostatecznej wiedzy o sytuacji jaka na nim panuje. Osoby młode nie mają jeszcze sprecyzowanych do końca swoich zainteresowań. Dodatkowo młodzieży towarzyszy niepewność oraz brak orientacji w dostępnych możliwościach rozwoju edukacyjno-zawodowego. Tak więc poznanie sytuacji psychofizycznej młodzieży w okresie dorastania  przy równoczesnym uwzględnieniu oferty edukacyjnej i sytuacji na rynku pracy – to podstawowe zadanie  doradcy zawodowego, który dzięki temu może wspomóc młodego człowieka w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Współczesny rynek pracy cechuje się ciągłą zmianą.  Pojawiają się nowe zawody, nowe możliwości, ale też zagrożenia. Wynikają one ze zmieniających się trendów i bardzo zmiennego zapotrzebowania rynku na konkretne zawody.  SzOK jest właśnie odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i daje uczniom realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do znalezienia swojego miejsca w świecie pracy.

Podstawową funkcją SzOK jest zatem wspieranie i przygotowanie ucznia do podejmowania samodzielnych, optymalnych decyzji edukacyjno-zawodowych, a w przyszłości swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz do aktywności edukacyjno-zawodowej, dostosowanej do wymogów rynku pracy, zwłaszcza środowiska lokalnego i lokalnego rynku pracy. Ponadto Szkolny Ośrodek Kariery ma za zadanie zmieniać postawę bierności uczniów wobec własnej kariery zawodowej na zdolność świadomego jej kształtowania poprzez:

 • wzmacnianie myślenia o karierze zawodowej w perspektywie procesu podejmowania decyzji;
 • rozwijanie umiejętności planowania kolejnych etapów nauki, pracy, życia; rozszerzenie perspektywy na to, co jest po ukończeniu szkoły;
 • wskazywanie na szerokie spektrum możliwych dróg i wyborów, poszerzanie opcji wyborów, wskazywanie dróg alternatywnych;
 • wskazywanie na to, że wykształcenie i zawód nie determinują przyszłości zawodowej; kształtowanie proaktywnych postaw wobec zmiany;

Pracą SzOK kieruje Szkolny Doradca Zawodowy, do którego zadań należą w szczególności:

 • doradztwo i poradnictwo zawodowe i edukacyjne w formie indywidualnej i grupowej dla uczniów oraz ich rodziców,
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji o rynku edukacji i rynku pracy, właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia,
 • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 

Odwiedza nas 194 gości oraz 0 użytkowników.

525191
Dzisiaj
Wczoraj
W tym miesiącu
Razem
516
653
21093
525191

 Reforma edukacji

Nieodpłatna
pomoc prawna

<< więcej informacji >>

<< godziny przyjęć >>

 

 

 

Bezpłatne badanie
stanu technicznego
pojazdu

PRÓBNA MATURA
Z OPERONEM

KONCERT CHARYTATYWNY